Sản phẩm của chúng tôi
Xe nâng điện Toyota | 1.5 tấn – 3m
Mới nhập

Xe nâng điện Toyota | 1.5 tấn – 3m

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg2.310
 • liên hệ
Xe nâng dầu Toyota | 3 tấn – 4.8m
Mới nhập

Xe nâng dầu Toyota | 3 tấn – 4.8m

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3.000
 • Chiều cao nâng mm 4.800
 • Khung nâng 3ty - 3 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4.740
 • liên hệ
Xe nâng dầu Nissan | 4 tấn 4.5m
Mới nhập

Xe nâng dầu Nissan | 4 tấn 4.5m

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 4.000
 • Chiều cao nâng mm 4.500
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
XE NÂNG DẦU FORKLIFT NISSAN | 3 TẤN – 4M
Mới nhập

XE NÂNG DẦU FORKLIFT NISSAN | 3 TẤN – 4M

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3.000
 • Chiều cao nâng mm 4.000
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4.695
 • Giá: 270.000.000VNĐ
XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK LINDE R16HD 11.5M
Mới nhập

XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK LINDE R16HD 11.5M

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1600
 • Chiều cao nâng mm 11500
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg2845
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG ĐA CHIỀU LỐI ĐI HẸP 1.6M | AISLE MASTER 2 TẤN – 13.5M
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐA CHIỀU LỐI ĐI HẸP 1.6M | AISLE MASTER 2 TẤN – 13.5M

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao nâng mm 13.500
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg8.000
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | BT 2 – 2.4 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | BT 2 – 2.4 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | LINDE 2 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | LINDE 2 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN – 4M
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN – 4M

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.800
 • Chiều cao nâng mm 4.000
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK LINDE 6.5 – 11M
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK LINDE 6.5 – 11M

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.600
 • Chiều cao nâng mm 9.000
 • Khung nâng Single/ Double deep
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK BT 6.5 – 10.8m
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK BT 6.5 – 10.8m

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao nâng mm 10.800
 • Khung nâng Càng đơn/ Double deep
 • Trọng lượng thân xe Kg3.335
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TOYOTA 3.2 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TOYOTA 3.2 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3.200
 • Chiều cao nâng mm 3.400
 • Khung nâng 3 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4.945
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT NISSAN 3 – 6 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT NISSAN 3 – 6 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 6.000
 • Chiều cao nâng mm 4.500
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg8420
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG GAS | FORKLIFT TOYOTA 4.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG GAS | FORKLIFT TOYOTA 4.5 TẤN

 • Động cơ Gas
 • Tải trọng kg 4.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg6.613
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT KOMATSU 4 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT KOMATSU 4 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 4.000
 • Chiều cao nâng mm 4.300
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg6.700
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT CATERPILLAR 3 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT CATERPILLAR 3 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3.000
 • Chiều cao nâng mm 4.745
 • Khung nâng 3ty - 3 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4.685
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TAILIFT 2.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TAILIFT 2.5 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2 ty - 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg3.800
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TCM 1.5 – 2 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TCM 1.5 – 2 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao nâng mm 4.000
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | KOMATSU 1.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | KOMATSU 1.5 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg2.930
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT CATERPILLAR 2.5 – 3 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT CATERPILLAR 2.5 – 3 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2ty - 2lao
 • Trọng lượng thân xe Kg3.375
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT HYSTER – YALE 1.5 – 5.2 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT HYSTER – YALE 1.5 – 5.2 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.500 - 3.500
 • Chiều cao nâng mm 3.400 - 6.500
 • Khung nâng 3ty - 3 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.500 - 3.500
 • Chiều cao nâng mm 3.400 - 6.500
 • Khung nâng 3ty - 3(4) lao
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 9.000
 • Chiều cao nâng mm 7 tầng cont
 • Khung nâng Nâng cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg37.000
 • liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 8.000
 • Chiều cao nâng mm 7 tầng cont
 • Khung nâng Nâng cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • liên hệ