Chúng tôi là ai

SAMCO VINA chính thức được thành lập vào ngày 30/01/2015, tính tới nay đã hơn 7+ năm hoạt động trong lĩnh vực bán và cho thuê xe nâng hàng đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, nhằm phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong sản xuất công nghiệp.

Sứ mệnh của chúng tôi là gì?

Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết và chuyên nghiệp, SAMCO VINA tin rằng sẽ trở thành địa chỉ uy tín trong mắt khách hàng, chuyên cung cấp các loại xe nâng và phụ kiện. Bên cạnh đó chúng tôi không ngừng phát triển dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe, đảm bảo mang lại cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo nhất.

Xem thêm

Sứ mệnh của chúng tôi là gì?
 • Tải tọng nâng 1.6 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 584,400,000  438,000,000 
  584,400,000  438,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cợ Điện
 • 496,800,000  372,000,000 
  496,800,000  372,000,000 
 • Tải tọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 529,200,000  397,000,000 
  529,200,000  397,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 597,600,000  448,000,000 
  597,600,000  448,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 783,000,000  733,000,000 
  783,000,000  733,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m-6m
 • Tải trọng nâng: 1,0 - 1,3 - 1,5 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 350,000,000  345,000,000 
  350,000,000  345,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m-5.5m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 350,000,000  345,000,000 
  350,000,000  345,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3-5m
 • Tải tọng nâng: 1500kg
 • Động cơ: Dầu
 • 340,000,000  330,000,000 
  340,000,000  330,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 503,000,000  471,000,000 
  503,000,000  471,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m-4.5m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 480,000,000  455,000,000 
  480,000,000  455,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 475,000,000  445,000,000 
  475,000,000  445,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 983,000,000  919,000,000 
  983,000,000  919,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 944,000,000  883,000,000 
  944,000,000  883,000,000 
 • Tải trọng nâng 13 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 2,430,000,000  2,270,000,000 
  2,430,000,000  2,270,000,000 
 • Tải trọng nâng 16 Tấn
 • Chiều cao nâng 3 Mét
 • Động cơ Dầu
 • 2,500,000,000  2,400,000,000 
  2,500,000,000  2,400,000,000 
 • Tải trọng nâng 25 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 5,877,000,000  5,499,000,000 
  5,877,000,000  5,499,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 554,000,000  531,000,000 
  554,000,000  531,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 1,5 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 216,000,000  165,000,000 
  216,000,000  165,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 1,5 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 186,000,000  130,000,000 
  186,000,000  130,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 480,000,000  380,000,000 
  480,000,000  380,000,000 
 • Chiều cao nâng: 6m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 345,000,000  340,000,000 
  345,000,000  340,000,000 
 • Chiều cao nâng: 17m
 • Tải trọng nâng: 9 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 1,920,000,000  1,520,000,000 
  1,920,000,000  1,520,000,000 
 • Chiều cao nâng: 4,2m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 492,000,000  407,000,000 
  492,000,000  407,000,000 
 • Chiều cao nâng: 0,125m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 95,000,000  90,000,000 
  95,000,000  90,000,000 
 • Chiều cao nâng: 9m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 295,000,000  285,000,000 
  295,000,000  285,000,000 
 • Chiều cao nâng: 10,8m
 • Tải trọng nâng: 1,6 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 285,000,000  275,000,000 
  285,000,000  275,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3,7m
 • Tải trọng nâng: 7 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 672,000,000  545,000,000 
  672,000,000  545,000,000 
 • Chiều cao nâng: 6m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 345,000,000  340,000,000 
  345,000,000  340,000,000 
 • Chiều cao nâng: 4m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 470,000,000  465,000,000 
  470,000,000  465,000,000 
 • Chiều cao nâng: 17m
 • Tải trọng nâng: 9 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 1,920,000,000  1,520,000,000 
  1,920,000,000  1,520,000,000 
 • Chiều cao nâng: 16m
 • Tải trọng nâng: 10 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 1,750,000,000  1,725,000,000 
  1,750,000,000  1,725,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 7 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 744,000,000  600,000,000 
  744,000,000  600,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 480,000,000  380,000,000 
  480,000,000  380,000,000 
 • Chiều cao nâng: 6m
 • Tải trọng nâng: 2,5 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 450,000,000  420,000,000 
  450,000,000  420,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 470,000,000  465,000,000 
  470,000,000  465,000,000 
 • Chiều cao nâng: 4m
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 420,000,000  415,000,000 
  420,000,000  415,000,000 
 • Chiều cao nâng: 12.5m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 370,000,000  365,000,000 
  370,000,000  365,000,000 
 • Chiều cao nâng: 4m
 • Tải trọng nâng: 1,5 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 150,000,000  130,000,000 
  150,000,000  130,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 1,5 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 175,000,000  170,000,000 
  175,000,000  170,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 1,5 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 320,000,000  315,000,000 
  320,000,000  315,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 1,5 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 216,000,000  165,000,000 
  216,000,000  165,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 300,000,000  280,000,000 
  300,000,000  280,000,000 
 • Chiều cao nâng: 0,12m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 105,000,000  95,000,000 
  105,000,000  95,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,8m
 • Tải trọng nâng: 1,4 - 1,6 tấn
 • Động cơ: Điện
 • 125,000,000  110,000,000 
  125,000,000  110,000,000 

  Video Từ Samco Vina

  Cảm nhận khách hàng

  SAMCO VINA có thể nói là đối tác cung cấp xe nâng mà công ty chúng tôi luôn tin dùng. Ngoài sản phẩm xe nâng cũ hay mới đều có tính ổn định cao, thì chính sách bảo hành và chăm sóc khách hàng rất tốt.

  Nguyễn Quốc Minh / Giám đốc công ty Dịch vụ vận chuyển kho bãi miền Nam

  Đối với số lượng hàng trăm container cần vận chuyển trong ngày, thì xe nâng là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Công ty chúng tôi đã mua và sử dụng dịch vụ cho thuê xe nâng của SAMCO VINA trong gần 4 năm nay.

  Nguyễn Kiều Hương / PGĐ. Công ty TNHH Giao nhận & Vận tải Hải Phòng

  Để vận chuyển hàng hóa vào kho nhanh gọn, hệ thống BIG C của chúng tôi sử dụng xe nâng pallet của SAMCO VINA, sản phẩm có thời gian sử dụng rất ổn, linh động trong không gian hẹp.

  Hoàng Công Nghĩa / CEO Central Group Việt Nam

  Kho gỗ của tôi khá lớn, số lượng gỗ nâng hạ hàng trăm tấn mỗi ngày, nhờ biết đến dịch vụ cho thuê xe nâng của SAMCO VINA mà chúng tôi rút ngắn được thời gian, công sức và tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân công.

  Anh Minh / Chủ kho gỗ Minh Hưng

  Vừa qua công ty chúng tôi có mua lô 10 chiếc xe nâng Toyota Diesel tại SAMCO VINA. Nhân viên của tôi đánh giá xe vận hành rất tốt, không gặp bất cứ lỗi nào. Ngoài ra, chính sách giao hàng đúng hẹn, hỗ trợ đăng ký xe rất nhanh.

  Ly Kiều Vân / PGĐ. Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Trường Hải

  Tôi được phân công điều khiển xe nâng Komatsu 2.5 tấn mua tại SAMCO VINA. Cảm nhận đầu tiên là xe khá dễ vận hành, linh hoạt trong không gian hẹp. Phục vụ tốt cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa của công ty chúng tôi.

  Anh Hà / Tài xế lái xe nâng

  SAMCO VINA có thể nói là đối tác cung cấp xe nâng mà công ty chúng tôi luôn tin dùng. Ngoài sản phẩm có tính ổn định cao, thì chính sách bảo hành và chăm sóc khách hàng rất tốt.

  Nguyễn Quốc Minh / Giám đốc công ty Dịch vụ vận chuyển kho bãi miền Nam

  Đối với số lượng hàng trăm container cần vận chuyển trong ngày, thì xe nâng là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Công ty chúng tôi đã mua và sử dụng dịch vụ cho thuê xe nâng của SAMCO VINA trong gần 4 năm nay.

  Nguyễn Kiều Hương / PGĐ. Công ty TNHH Giao nhận & Vận tải Hải Phòng

  Tôi được phân công điều khiển xe nâng Komatsu 2.5 tấn mua tại SAMCO VINA. Cảm nhận đầu tiên là xe khá dễ vận hành, linh hoạt trong không gian hẹp. Phục vụ tốt cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa của công ty chúng tôi.

  Anh Hà / Tài xế lái xe nâng

  Để vận chuyển hàng hóa vào kho nhanh gọn, hệ thống BIG C của chúng tôi sử dụng xe nâng pallet của SAMCO VINA, sản phẩm có thời gian sử dụng rất ổn, linh động trong không gian hẹp.

  Hoàng Công Nghĩa / CEO Central Group Việt Nam

  Nhờ biết đến dịch vụ cho thuê xe nâng của SAMCO VINA mà chúng tôi rút ngắn được thời gian, công sức và tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân công.

  Anh Minh / Chủ kho gỗ Minh Hưng

  Nhân viên của tôi đánh giá xe nâng của Samco Vina vận hành rất tốt, không gặp bất cứ lỗi nào. Ngoài ra, chính sách giao hàng đúng hẹn, hỗ trợ đăng ký xe rất nhanh.

  Ly Kiều Vân / PGĐ. Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Trường Hải