Xe nâng dầu Hyundai

 • Tải trọng nâng 7 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 1,147,000,000  1,032,000,000 
  1,147,000,000  1,032,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 586,000,000  527,000,000 
  586,000,000  527,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 578,000,000  520,000,000 
  578,000,000  520,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 570,000,000  514,000,000 
  570,000,000  514,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 458,000,000  413,000,000 
  458,000,000  413,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 447,000,000  402,000,000 
  447,000,000  402,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 435,000,000  392,000,000 
  435,000,000  392,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 998,000,000  898,000,000 
  998,000,000  898,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 773,000,000  696,000,000 
  773,000,000  696,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 497,000,000  447,000,000 
  497,000,000  447,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 932,000,000  840,000,000 
  932,000,000  840,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 888,000,000  800,000,000 
  888,000,000  800,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 875,000,000  790,000,000 
  875,000,000  790,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 970,000,000  870,000,000 
  970,000,000  870,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 955,000,000  860,000,000 
  955,000,000  860,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiêu cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 925,000,000  835,000,000 
  925,000,000  835,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 682,000,000  615,000,000 
  682,000,000  615,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 667,000,000  600,000,000 
  667,000,000  600,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 645,000,000  580,000,000 
  645,000,000  580,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 445,000,000  400,000,000 
  445,000,000  400,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 440,000,000  395,000,000 
  440,000,000  395,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 435,000,000  390,000,000 
  435,000,000  390,000,000 
 • Tải trọng nâng 25 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 5,800,000,000  5,220,000,000 
  5,800,000,000  5,220,000,000 
 • Tải trọng nâng 16 Tấn
 • Chiều cao nâng 3 Mét
 • Động cơ Dầu
 • 2,540,000,000  2,286,000,000 
  2,540,000,000  2,286,000,000 
 • Tải trọng nâng 13 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 2,400,000,000  2,160,000,000 
  2,400,000,000  2,160,000,000 
 • Trọng tải nâng 11 Tấn
 • Chiều cao nâng 3 Mét
 • Động cơ Dầu
 • 2,270,000,000  2,043,000,000 
  2,270,000,000  2,043,000,000 
 • Tải trọng nâng 1750KG
 • Chiều cao nâng 3325MM
 • Động cơ Dầu
 • 490,000,000  441,000,000 
  490,000,000  441,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m-4.5m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 420,000,000  378,000,000 
  420,000,000  378,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3-5m
 • Tải tọng nâng: 1500kg
 • Động cơ: Dầu
 • 350,000,000  320,000,000 
  350,000,000  320,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 420,000,000  400,000,000 
  420,000,000  400,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 350,000,000  345,000,000 
  350,000,000  345,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m-6m
 • Tải trọng nâng: 2,5 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 315,000,000  310,000,000 
  315,000,000  310,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3,0 m - 6m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 350,000,000  300,000,000 
  350,000,000  300,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 25 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 300,000,000  295,000,000 
  300,000,000  295,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 18 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 900,000,000  895,000,000 
  900,000,000  895,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 6 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 650,000,000  645,000,000 
  650,000,000  645,000,000