Forklift

STILL GTX821 forklift

STILL GTX821 forklift

 • nhiên liệu Other
 • tải trọng kg 1000
 • chiều cao trục nâng mm 6500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 500 đơn vị tiền
TOYOTA TNX30 forklift truck

TOYOTA TNX30 forklift truck

 • nhiên liệu Electricity
 • tải trọng kg 1800
 • chiều cao trục nâng mm 5000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 2.300 đơn vị tiền
FRNE123 forklift

FRNE123 forklift

 • nhiên liệu Diesel
 • tải trọng kg 1200
 • chiều cao trục nâng mm 6500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 2.500 đơn vị tiền
RRE forklift 140
SP MỚI

RRE forklift 140

 • nhiên liệu Diesel
 • tải trọng kg 1000
 • chiều cao trục nâng mm 9000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 570 đơn vị tiền
10/5000 BT RRE 140

10/5000 BT RRE 140

 • nhiên liệu LPG
 • tải trọng kg 1400
 • chiều cao trục nâng mm 5800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 2.580 đơn vị tiền