DUPLEX

STILL GTX821 forklift

STILL GTX821 forklift

 • nhiên liệu Other
 • tải trọng kg 1000
 • chiều cao trục nâng mm 6500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 500 đơn vị tiền
RRE forklift 140
SP MỚI

RRE forklift 140

 • nhiên liệu Diesel
 • tải trọng kg 1000
 • chiều cao trục nâng mm 9000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 570 đơn vị tiền
10/5000 BT RRE 140

10/5000 BT RRE 140

 • nhiên liệu LPG
 • tải trọng kg 1400
 • chiều cao trục nâng mm 5800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 2.580 đơn vị tiền