TOYOTA TNX30 forklift truck

Price: 2.300$
  • Power unit Electricity
  • Capacity kg 1800
  • Lift height mm 5000
  • Year 2014
  • Weight Kg3000
TOYOTA TNX30 forklift truck

Thông tin cho thành viên

Chỉ hiển thị cho thành viên, Đăng nhập để xem!
Contact information
0903 695 688 Call at any time sales@samcovina.com
ĐÁNH GIÁ (0)
CHÚNG TÔI SẼ RẤT VUI KHI BẠN ĐỂ LẠI COMMENT

Email của bạn sẽ không bị hiển thị công khai, vui lòng điền đầy đủ thông tin.