Pallettruck điện

Xe nâng điện Linde T20SP – Bán và cho thuê xe nâng cũ
Mới nhập

Xe nâng điện Linde T20SP – Bán và cho thuê xe nâng cũ

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg645
 • Giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT424 – Bán xe nâng mới 100%
Đã bán

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT424 – Bán xe nâng mới 100%

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 220
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg602
 • Giá: 250.000.000 VNĐ
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT426 – Bán xe nâng mới 100%
Đã bán

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT426 – Bán xe nâng mới 100%

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 220
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg683
 • Giá: 280.000.000 VNĐ
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT425 – Bán xe nâng mới 100%
Đã bán

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT425 – Bán xe nâng mới 100%

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 220
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg683
 • Giá: 280.000.000 VNĐ
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT423 – Bán xe nâng mới
Đã bán

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT423 – Bán xe nâng mới

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 220
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg683
 • Giá: 280.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20S – PPT333 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT333 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg580
 • Giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20S – PPT188 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT188 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg580
 • Giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 394
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 394

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg580
 • Giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 382
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 382

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg580
 • Giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 389
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 389

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg580
 • Giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT390
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT390

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg580
 • Giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT364
Giảm giá

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT364

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg740
 • Giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALLET TRUCK_PPT 126
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20SP PALLET TRUCK_PPT 126

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg610
 • Giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT 362
Giảm giá

Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT 362

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg525
 • Giá: 55.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT 363
Giảm giá

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT 363

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg695
 • Giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT360
Giảm giá

Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT360

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg525
 • Giá: 55.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT366
Giảm giá

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT366

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg695
 • Giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT398
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT398

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg730
 • Giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT396
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT396

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg730
 • Giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT391
Giảm giá

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT391

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao nâng mm 125
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg730
 • Giá: 75.000.000 VNĐ