Xe nâng Forklift

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL410 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL410 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao nâng mm 3210
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg3550
 • Giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL409 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL409 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao nâng mm 3210
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg3550
 • Giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL408 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL408 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao nâng mm 3210
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg3550
 • Giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL400 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL400 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg4870
 • Giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL401 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL401 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg4870
 • Giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL402 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL402 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg4880
 • Giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL404 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL404 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg5640
 • Giá: 210.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL405 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL405 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg4940
 • Giá: 220.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL406 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL406 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg4870
 • Giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL403 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL403 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg4870
 • Giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng Forklift Kalmar tải trọng 35 tấn
Đang bán

Xe nâng Forklift Kalmar tải trọng 35 tấn

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 35000
 • Chiều cao nâng mm 8.5m
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • Giá: 1.600.000.000 VNĐ
Xe nâng điện CAT-DP30NT-FL265 – Bán và cho thuê
XE MỚI

Xe nâng điện CAT-DP30NT-FL265 – Bán và cho thuê

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao nâng mm 4000
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • Giá: liên hệ
Xe nâng điện CAT-EP25CA1-FL264
XE MỚI

Xe nâng điện CAT-EP25CA1-FL264

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 3000
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg3375
 • Giá: liên hệ
Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU30 FORKLIFT_FL222
Mới nhập

Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU30 FORKLIFT_FL222

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao nâng mm 3345
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg3975
 • Giá: liên hệ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25_FL186
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25_FL186

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao nâng mm 4800
 • Khung nâng
 • Trọng lượng thân xe Kg3480
 • Giá: 260.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU28 FORKLIFT_FL217

Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU28 FORKLIFT_FL217

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 2800
 • Chiều cao nâng mm 4750
 • Khung nâng 3 ty 3 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4437
 • Giá: liên hệ
1 2