MỚI NHẬP

Mới nhập
XE NÂNG KỆ LINDE R20S-12 2 TẤN – 5.2M | C01088

XE NÂNG KỆ LINDE R20S-12 2 TẤN – 5.2M | C01088

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao trục nâng mm 5.200
 • Năm sản xuất2012
 • Giờ hoạt động (h)19.200
 • Liên hệ
Mới nhập
XE NÂNG KỆ LINDE R20-03 2 TẤN – 12.1M | W02083

XE NÂNG KỆ LINDE R20-03 2 TẤN – 12.1M | W02083

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao trục nâng mm 12.100
 • Năm sản xuất2008
 • Giờ hoạt động (h)10.588
 • Liên hệ
Mới nhập
XE NÂNG KỆ LINDE R20-03 (CABIN) 2 TẤN – 12.1M | W02039

XE NÂNG KỆ LINDE R20-03 (CABIN) 2 TẤN – 12.1M | W02039

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao trục nâng mm 12.100
 • Năm sản xuất2008
 • Giờ hoạt động (h)21.601
 • Liên hệ
Mới nhập
XE NÂNG KỆ LINDE R16HD 1.6 TẤN – 10.7M | U51660

XE NÂNG KỆ LINDE R16HD 1.6 TẤN – 10.7M | U51660

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.600
 • Chiều cao trục nâng mm 10.700
 • Năm sản xuất2007
 • Giờ hoạt động (h)13.218
 • Liên hệ
Mới nhập
XE NÂNG KỆ LINDE R16HD (CABIN) 1.6 TẤN – 10.7M | U50803

XE NÂNG KỆ LINDE R16HD (CABIN) 1.6 TẤN – 10.7M | U50803

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1600
 • Chiều cao trục nâng mm 10700
 • Năm sản xuất2007
 • Giờ hoạt động (h)18.657
 • Liên hệ
Mới nhập
XE NÂNG ĐIỆN TOYOTA 3 TẤN | 61304

XE NÂNG ĐIỆN TOYOTA 3 TẤN | 61304

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 3.000
 • Chiều cao trục nâng mm 4.750
 • Năm sản xuất2012
 • Giờ hoạt động (h)17.651
 • Liên hệ