Sản phẩm

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT333 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT333 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20S – PPT188 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT188 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL411 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL411 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL410 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL410 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL409 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL409 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL408 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL408 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL400 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL400 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL401 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL401 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL402 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL402 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL404 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL404 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 210.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL405 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL405 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 220.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL406 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL406 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL403 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL403 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000 VNĐ
Xe nâng Forklift Kalmar tải trọng 35 tấn
Lưu kho

Xe nâng Forklift Kalmar tải trọng 35 tấn

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 45000
 • Chiều cao trục nâng mm 8.5m
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 1.600.000.000 VNĐ
Xe nâng điện CAT-DP30NT-FL265 – Bán và cho thuê
Đã bán

Xe nâng điện CAT-DP30NT-FL265 – Bán và cho thuê

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao trục nâng mm 4000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
Xe nâng điện CAT-EP25CA1-FL264
Đã bán

Xe nâng điện CAT-EP25CA1-FL264

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 3000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBRS18-RT342
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBRS18-RT342

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1800
 • Chiều cao trục nâng mm 6400
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
Xe nâng điện NICHUYU – RT280
Đã bán

Xe nâng điện NICHUYU – RT280

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1540
 • Chiều cao trục nâng mm 7000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU30 FORKLIFT_FL222
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU30 FORKLIFT_FL222

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao trục nâng mm 3345
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25_FL186
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25_FL186

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 260.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 394
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 394

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 382
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 382

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 389
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 389

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT390
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT390

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000 VNĐ
1 3 4 5 6