cho thuê xe nâng Container

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.500 - 3.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.400 - 6.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 9.000
 • Chiều cao trục nâng mm 7 tầng cont
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 8.000
 • Chiều cao trục nâng mm 7 tầng cont
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER RỖNG | KALMAR 10 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER RỖNG | KALMAR 10 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 10.000
 • Chiều cao trục nâng mm 16.200
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 42 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 42 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 42.000
 • Chiều cao trục nâng mm 12.200
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 45 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 45 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 45.000
 • Chiều cao trục nâng mm 16.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ