cho thuê xe nâng Container

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN

 • Động cơ Điện
 • Tải trọng kg 1.500 - 3.500
 • Chiều cao nâng mm 3.400 - 6.500
 • Khung nâng 3ty - 3(4) lao
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 9.000
 • Chiều cao nâng mm 7 tầng cont
 • Khung nâng Nâng cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg37.000
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 8.000
 • Chiều cao nâng mm 7 tầng cont
 • Khung nâng Nâng cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER RỖNG | KALMAR 10 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER RỖNG | KALMAR 10 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 10.000
 • Chiều cao nâng mm 16.200
 • Khung nâng Gắp cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg38.700
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 42 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 42 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 42.000
 • Chiều cao nâng mm 12.200
 • Khung nâng Gắp Cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg65.800
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 45 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 45 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 45.000
 • Chiều cao nâng mm 16.500
 • Khung nâng Gắp cont 20'-40'
 • Trọng lượng thân xe Kg65.000
 • Giá: liên hệ