cho thuê xe nâng dầu

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TOYOTA 3.2 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TOYOTA 3.2 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3.200
 • Chiều cao nâng mm 3.400
 • Khung nâng 3 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4.945
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT NISSAN 3 – 6 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT NISSAN 3 – 6 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 6.000
 • Chiều cao nâng mm 4.500
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg8420
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG GAS | FORKLIFT TOYOTA 4.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG GAS | FORKLIFT TOYOTA 4.5 TẤN

 • Động cơ Gas
 • Tải trọng kg 4.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg6.613
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT KOMATSU 4 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT KOMATSU 4 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 4.000
 • Chiều cao nâng mm 4.300
 • Khung nâng 2 ty 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg6.700
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT CATERPILLAR 3 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT CATERPILLAR 3 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 3.000
 • Chiều cao nâng mm 4.745
 • Khung nâng 3ty - 3 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg4.685
 • Giá: liên hệ
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TAILIFT 2.5 TẤN
Cho thuê

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TAILIFT 2.5 TẤN

 • Động cơ Diesel
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao nâng mm 3.000
 • Khung nâng 2 ty - 2 lao
 • Trọng lượng thân xe Kg3.800
 • Giá: liên hệ